Amhen-for-gambia.jouwweb.nl
Welkom » Sponsoring Programma

Sponsor een kind, een gezin of schoolopleiding van een kind of student 

 

Slechts de helft van de Gambiaanse volwassenen heeft een schoolopleiding genoten. De  meeste volwassenen kunnen dus niet goed lezen, rekenen of schrijven. Met het hoge werkeloosheidspercentage in Gambia , wordt het dus vrijwel onmogelijk een baan te vinden waarmee zij zich kunnen onttrekken aan de armoede waarin ze leven. Momenteel bedraagt de jeugd onder de 14 jaar ruim 55 % van de bevolking. Ook daarvan gaat ruim een derde nog steeds niet of zeer kort naar school, want ook zij kampen met geldgebrek en daardoor gebrek aan schoolopleiding. Dit moet veranderen. Daarom hebben we een kleinschalig sponsoring programma opgezet.

 

We proberen daardoor via eigen sponsoring een aantal kinderen naar school te laten gaan. Onze middelen zijn echter beperkt, en het aanbod van kinderen is schrijnend groot. We hopen dus op meer mensen die de opleiding van een schoolkind willen ondersteunen. Zo blijven minder kinderen verstoken van onderwijs, en kunnen toch naar school gaan. We maken ter plaatse een zorgvuldige afweging welke gezinnen, of scholieren wij kunnen en willen opnemen in ons sponsorprogramma. De hieronder genoemde personen worden deels al gesponsord, anderen zoeken nog een sponsor. Want het is voor ons als kleine particuliere organisatie onmogelijk om nog meer mensen te helpen dan we zelf al doen.

 

 Daarom zoeken we dus nog enthousiaste particuliere of bedrijfsmatige sponsoren. Hieronder staan hun namen, foto's en wat informatie over de kandidaten. U kunt daarbij ook zien of ze al een sponsor hebben, wie dat is en waarvoor ze sponsoren. Daar de schoolkosten soms variabel zijn, variëren ook de sponsormaand bijdragen. Naast schoolsponsoring bieden wij voor al de getoonde kinderen ook de mogelijkheid, om het gezin waarin zij opgroeien te sponsoren met een vast bedrag per maand van € 25,- voor voedsel. Voor dit geld kan het gezin 50 kilo rijst, olie en een zak uien kopen. Dat zijn de basis benodigdheden voor de maaltijden in Gambia.

 

 U ontvangt een door partijen ondertekende sponsorovereenkomst, waarin alle onderlinge afspraken zijn opgenomen. U kunt uw bijdrage in halfjaarlijkse of maandelijkse termijnen voldoen. Per half jaar ontvangt u van ons een factuur. Gaat u een sponsoring aan dan krijgt u van ons ook geregeld informatie, updates en foto's omtrent het kind / de student of het gezin dat u sponsort. Mocht u naar Gambia reizen en het kind / de student of gezin willen bezoeken kunnen we dat doorgaans in overleg wel regelen. Want wat is nu leuker dan persoonlijk contact kunnen maken. Heeft u interesse om een kind, student of gezin financieel te gaan sponsoren, neem dan eventjes via de email contact op voor meer informatie. 

 

Wilt u één van deze kandidaten gaan sponsoren, bespreken we vooraf natuurlijk exact met u, welke kosten u wel of niet wilt gaan dragen. U gaat een sponsorcontract aan voor een minimaal één heel jaar. Maar we hopen natuurlijk dat u de kinderen langer onder uw hoede wilt nemen. Want zodra uw bijdrage wegvalt, valt voor hen wellicht de mogelijkheid om naar school te blijven gaan ook direct weg.

********** 

 

Het eerste gezin is de familie Jatta uit Brufut. Mama heet Mariama Bah en papa heet Modou Lamin Jatta en dan zijn er grote broers Almamy (19-02-2010) en Omar (03-03-2012) en zusjes  Sarjo (25-12-2014) en Amber (12-11-2016).. De reden dat we deze kindjes en hun gezin hebben opgenomen in ons sponsorprogramma, is dat hun papa ernstig ziek is geweest. Hij heeft altijd een baan gehad en zelf voor zijn gezin gezorgd. Stelt u zich daar niet teveel bij voor, want het gezin woont en leeft zowiezo onder zeer arme omstandigheden. Helaas is drie weken voor de geboorte van de jongste bij hem een ernstige variant van tuberculose vastgesteld. Een ziekte die in Gambia nog slecht behandelbaar is en daardoor is hij behoorlijk verzwakt en raakte zijn baan kwijt waardoor het gezin zonder inkomen kwam te zitten. Daarnaast kreeg het gezin er door zijn ziekte flinke medische kosten bij. Hiernaast ziet u de foto's van de kindjes, Voor dit gezin zoeken we liefst enkele sponsoren. We hebben momenteel één sponsor voor dit gezin die (voorlopig) zowel de drie oudste kindjes (school)  als het gezin compleet sponsort. Haar naam heeft zij liever niet op de website,maar wij vinden het heel nobel dat ze dit wilt doen, want dat betekend dat zij per maand € 55,- sponsort. En dat is voor één sponsor best veel geld. Zij hoopt dus nog op extra sponsoren voor dit gezin, die haar een handje mee willen helpen, om de maandelijkse sponsorkosten voor haar wat te drukken.  Wilt u haar/ons/dit gezin helpen, dan kunt u kiezen om het gehele gezin te sponsoren met levensonderhoud voor € 25,- per maand, of om één of meer kindjes te sponsoren met schoolkosten voor € 10,- per kind per maand. Wie wil deze "brusjes Jatta"en huin ouderseen eindje op weg helpen? Weet u iemand die dit gezin kan of wilt helpen of wilt u zelf graag een financiële bijdrage leveren, dan zijn deze zeer welkom,                    

                                                                       ************ 

                                           

Dan zijn er deze twee dametjes. Hun papa Karama Trawally en mama Binta Njie hebben door omstandigheden vroeger geen enkele opleiding heeft kunnen volgen. Zij hebben hierdoor ook geen enkele beroepsvaardigheid. Het gevolg daarvan is dat zij door hert tekort aan banen in Gambia erg moeilijk aan werk komen. Het gezin woont in bij een Oma die hen net wat te eten geeft, maar er verder geen cent aan wilt uitgeven. De ouders worden door grootmoeder voortdurend aan het werk gezet in en rondom het huis, omdat zij hen "moet" voeden. Daarnaast probeert moeder langs de straat wat 'Ebbeh” te verkopen, maar dat lukt ook maar mondjesmaat. Hierdoor kunnen ze nauwelijks een centje bijverdienen. En dus kunnen de beide meisjes nu onmogelijk naar school, omdat daar geen geld voor is . En dus dreigen Fatoumata (26-01-2013) en haar zusje Hawa (05-07-2015) straks in dezelfde situatie als hun ouders terecht te komen. Hun mama heeft ons gesmeekt om hulp. Na een beetje rekenen kunnen we deze dametjes voor € 30,- per maand samen naar school laten gaan, inclusief uniform, schoentjes, rugzak, reisgeld en benodigdheden. Voor deze dames hebben we voor het jaar 2018 inmiddels een sponsor gevonden. Zij zullen alle kosten voor het eerste schooljaar van beide dames voor hun rekening te zullen nemen. Wij zijn daar natuurlijk SUPER blij mee , maar voor de schooljaren daarna zoeken we natuurlijk gewoon verder voor een sponsor voor deze dames, dus de oproep blijft staan, Wie o wie wil deze twee prachtige dames op weg helpen naar een waardevolle toekomst door hun de mogelijkheid te bieden een opleiding te volgen? Wij horen het graag. 

************* 

Dan hebben we Abdel Aziz Janha (geboren 26-09-2006) en zijn papa Sarjo Mohammed Janha (Size). Zij wonen samen sinds de vrouw en moeder het gezin heeft verlaten om met een andere man verder te gaan in oktober 2013. Sindsdien probeert Sarjo door middel van taxiritjes en toeristische tips een inkomen te genereren. Dat valt niet mee en hij maakt daardoor vaak lange werkdagen in het hoogseizoen als er toeristen zijn. In het hoogseizoen wonen ze in Dippakunda. Terwijl hij in het laagseizoen geen inkomen heeft, tijdens die periode wonen ze in Tanji. Tijdens het hoogseizoen wordt zijn zoon opgevangen door bekenden en familie en zien ze elkaar soms amper. In het laagseizoen kunnen ze samen zijn maar is er nauwelijks inkomen. Abdel Aziz is een enorm goede leerling die supercijfers haalt op school en enorm trots is op "zijn" Pa. Hij kan naast goed leren, ook behoorlijk goed voetballen en is supertrots op zijn schoolresultaten. Zijn grootste angst is dat papa de school echt niet meer kan betalen. Sarjo is naast taxichauffeur ook onze vaste vertegenwoordiger voor de foundation in Gambia. Hij doet veel hand en spandiensten voor ons en is onze vaste driver als we in Gambia zijn. Mocht u interesse hebben in een leuke gids met een fijne goede fourwheel drive en kennis van zaken, geven we u graag zijn gegevens. Wij sponsoren zelf Sarjo met een maandbedrag van € 15,- . Voor zijn zoon Abdel Aziz hebben wij ook een sponsor gevonden voor € 15,- per maand. We zijn Ldeze sponsor zeer dankbaar want naast Abdel sponsort hij nog een gezin via ons. We weten zeker dat hij een papa en zijn zoon daarmeeheel erg blij maakt! Heeft u interesse in een goede leuke betrouwbare gids of taxichauffeur, laat het ons dan even horen. We helpen u graag verder. 

                                                                  , **********

De volgende kandidaten vormen wederom een gezin. De naam van de moeder is Naba Jatta (16-06-1992). Zij is een alleenstaande moeder van dochter Anna (14-08-2009) en zoon Philipp (29-07-2012). Naba leefde in Brufut onder zeer slechte omstandigheden zonder haar kinderen in een éénkamer woning zonder water of elektriciteit. Zij worstelde enorm om zichzelf in leven te houden. Dat lukte haar slechts node. Wij hebben haar daarom twee jaar terug naar school gestuurd om een vak te leren zodat ze straks wellicht als zelfstandige een eigen inkomen kan genereren. Haar opleiding duurde twee jaar en die heeft ze in mei 2016 met goed gevolg afgesloten. Ze heeft tot januari 2017 moeten wachten voor ze haar diploma kreeg.  Ze had geen mogelijkheid om haar kinderen terug te krijgen en als zelfstandige te beginnen in haar woon- en leef situatie. Daarom woont ze nu sinds haar diplomeren in een huis van onze foundation.  Daarna hebben de mama weer met haar twee kinderen die elders woonden kunnen herenigen. Iets wat we enorm belangrijk vonden. We gunnen hen een gewenningsperiode en Naba kan nu gaan werken aan een zelfstandig inkomen. Zij worden als gezin reeds gesponsord voor de kosten van levensonderhoud met een vast sponsorbedrag van € 25,-  Sinds januari 2018 hebben wij ook een sponsorgevonden voor € 30,- per maand die zorgt dat Anna en  Philip naar school kunnen en hun benodigdheden daarvoor krijgen.  Wij zijn beidesponsoren  zeer dankbaar dat zij dit gezin op weg helpen en deze kinderen de kans op een goede opleiding willen bieden. . 

*********** 

De volgende kandidaten zijn twee tweelingen van 7 en 15 jaar oud, geboren op 14-08-2010 en geboren op 27-02-2002. De twee tweelingen zijn biologische broers van elkaar, en luisteren allevier naar de namen Sainey en Shanna.  In Gambia hebben ze vaak vaste naamcombinaties voor tweelingen.  De vier broers dragen de achternaam Dampha en wonen in Bakoteh. Zij hebben geen ouders meer sinds de jongste tweeling is geboren is hun moeder overleden. Hun vader kon niet voor de jongens zorgen en heeft de vier jongens toen naar een pleegmoeder gebracht, daar wonen zij sindsdien samen met nog acht andere weeskinderen. Hun levenssituatie is pover, maar ze hebben wel iedere dag te eten. Want wij als foundation sponsoren dit pleeggezin met een vast bedrag per maand. En er is nog een sponsor die de school voor de twee jongste jongens  sponsort met tien euro per persoon. Van deze € 20,- worden hun schoolkosten betaald. De oudste tweeling zijn twee wat verlegen jongens, zij hebben duidelijk bewuster het gezinsdrama waarbij zij hun ouders verloren meegemaakt. Toch kunnen ze onder bekenden hun mannetje wel staan. Voor deze twee mannen zijn wij nog op zoek naar een sponsor, dus dat gaat om een bedrag van € 15,- per persoon of om € 30,- per tweeling in dit geval.  Heeft u interesse om hierin bij te springen dan horen we dat graag. Het gezin zal er zeer mee geholpen zijn.

*********** 

 

Deze kandidaat is een student, zijn naam is Modou Lamin Jammeh, geboren 09-01-1994 en hij is 23 jaar. Modou studeerde al eerder IT niveau 1 gesponsord via onze foundation. Dat heeft hij keurig afgerond met goed resultaat en nu studeert hij in aan het Brikama College hij volgt daar PTC. (Primairy Teacher Course).  Hij woont echter in Kotu een flink eind van Brikama, in een groot inmiddels vaderloos gezin waar geen geld is voor betaling van schoolgeld ed zijn. Er is nu geregeld dat hij zijn opleiding op kosten van de staat mag doen, na zijn diplomering moet hij straks verplicht drie jaar als vrijwillig leerkracht op een staatsschool werken. Daarmee betaald hij zijn opleiding weer terug. Hij zal dan echter al die tijd geen inkomen kunnen genereren al werkt hij wel. Wij zoeken voor hem dus nog een enthousiaste sponsor voor zijn reiskosten, schoolbenodigdheden, uniformen en verplichte excursies. Het bedrag daarvoor is 15 euro per maand. Of wilt u het gezin van Modou gaan sponsoren is dit ook mogelijk. Hij komt uit een gezin met twee moeders, de vader van het gezin is in mei 2016 overleden en er zijn in totaal 27 kinderen. Dit gezin kan dus zeker sponsoren gebruiken. De minimale gezinsbijdrage is € 25,- per maand.

                                                                    ********** 

 

En dan is er het gezin van Baraka en Fatoumata Drammeh en hun dochtertjes Amber (06-05-2015) en Ester (15-03-2017) Zij kwamen op straat te staan, nadat ze door een familie ruzie uit het familiehuis  werden gezet. Fatoumata was toen hoogzwanger van Ester. We vonden gelukkig snel een gemeubileerd huisje voor hen, maar wel één die voor Gambaians begrippen erg duur is. Zij worden sindsdien voor het grootste gedeelte van hun huur gesponsord door maar liefst drie sponsoren die per maand een bedrag van € 55,- doneren. Helaas ligt de huur van dit gezin nog hoger, maar dat betaalde Baraka die een goede baan had zelf. Helaas verloor hij in februari 2016 zijn vaste baan die hij al negen jaar had en viel dat inkomen weg. . Nu was er een probleem, want de huur en hun levensonderhoud moet wel betaald worden natuurlijk. Wij als foundation vullen sindsdien de huur aan en betalen daarnaast samen met nog een sponsor € 15,- aan hun levensonderhoud. Kleine Amber gaat straks naar school en ook daar was geen geld voor. Gelukkig hebben we voor 2018 iemand bereid gevonden haar schoolkosten, vervoerskosten en eten gaat sponsoren met een bedrag van € 20,-,  Dit gezin lijkt misschien veel geld te krijgen, maar in de praktijd hebben ze maar €25,- per maand te besteden, de rest van de sponsoring gaat geheel naar huur en schoolkosten.

 

***************** 

Hier komt nog een nieuw gezin bestaande uit een alleenstaande mama zonder enig inkomen en met twee nog jonge kindjes. Zodra ik de gegevens compleet heb zal hun voorstelling erbij komen te staan. 

******************

Wilt u een van deze kinderen, studenten of gezinnen sponsoren, neem dan even via email 

contact op met Amber en wij gaan samen eens kijken wat we kunnen regelen. Vergeet daarbij niet dat iedere euro een enorm verschil kan maken voor deze mensen. En bij deze alvast heel erg bedankt voor jullie enthousiasme en hulp. Het is hard nodig !!

 

Iedere euro telt en kan een wereld van verschil maken voor deze mensen !!!!!